اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
فهیمه السادت احمد پناه کارشناس (آز مقاومت مصالح - پژوهش-کمیته منتخب) 02331533368 3368
علی پهلوانی کارشناس مسئول (آز سیالات - آز ترمودینامیک - آز انتقال حرارت) 02331533346 3346 - 3329
سید جمال حسینی دوست کارشناس (ارتباط با صنعت - کارگاه جوشکاری) 02331533326 3326
سید محسن زرگر کارشناس (کارگاه ماشین ابزار) 02331533327 3327
ابراهیم شناییان کارشناس دفتر گروه 02331533350 3350
احسان صائمی کارشناس (آموزش - کارگاه CNC) 02331533350 3350
مجید صولت کارشناس (کارگاه ماشین ابزار - آز هیدرولیک و پنوماتیک) 02331533327 3327
علیرضا فرزانه پور مسئول دفتر رئیس دانشکده 02331533399 3399
ابوالفضل قنبری کارپرداز 02331533350 3350
علی اصغر مداح کارشناس (آنالیز مودال-آز ارتعاشات-کارگاه عمومی-سایت دانشکده) 02331533344 3366-3344-3326
امیر حسین  نورانیان کارشناس مسئول (آموزش - کارگاه اتومکانیک) 02331533350 3350
رضا نوری کارگاه جوشکاری 02331533326 3326

2