تقویم
اخبار > نكته هاي آموزشي براي بهبود يادگيري دانشجويان در دوران مقابله با كرونا


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   نكته هاي آموزشي براي بهبود يادگيري دانشجويان در دوران مقابله با كرونا

 
    

مجمـوعه اقـداماتی که در وضـعیت فـوقالعـاده کنـونی کشور بایـد به منظور اصـلاح رونـدهاي گذشــتۀ آمـوزش عـالی رخ دهـد تـا تهدیـد ناشـی از خطر همـه گیري کرونـا، بـه فرصـتی براي دانشـگاهها تبدیل شود، ایجاب میکند تا جامعه دانشگاهی با اطلاع و آگاهانه در این مسیر گام بردارد. مجموعه پیوست با هدف ارایه برخی نکات تربیتی و روانشناخت ِ ی مهم، هنگام استفاده از شیـوه آموزش غیرحضوري، ویژه اعضاي هیئت علمی و مـدیران گروههاي آموزشی دانشگاهها تهیه شده است. 

 
لینک دانلود فایل نكته هاي آموزشي براي بهبود يادگيري دانشجويان در دوران مقابله با كرونا در زیر همین صفحه آمده است. 


      

دانلود فايل : Points_4_education_during_Corona_time.pdf ( 1856KB )

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اخبار تصویری    1399/01/30 ساعت :١٠:٠٣     تعداد نمایش:152    کد خبر:١٨٤٩١