تقویم
اخبار > فعاليتهای حضوری آموزشی دانشگاه از روز شنبه 99/9/1 لغايت روز چهارشنبه 99/9/12


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   فعاليتهای حضوری آموزشی دانشگاه از روز شنبه 99/9/1 لغايت روز چهارشنبه 99/9/12

 
    

بدينوسيله پيرو نامه مورخه 99/8/28 وزير محترم علوم،تحقيقات و فناوری و تصميمات اتخادشده توسط هيات رئيسه محترم دانشگاه در راستای قطع زنجيره شيوع بيماری ناشی از ويروس كرونا، به اطلاع می رساند كليه فعاليتهای حضوری آموزشی دانشگاه (اعم از كلاس دروس عملی، ارزيابی جامع دكتری و )... از روز شنبه 99/9/1 لغايت روز چهارشنبه 99/9/12 تعطيل میباشد.
  • چگونگی و زمان برگزاری كلاس های جبرانی دروس مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • تاكيد میگردد كليه كلاسهای مجازی دانشگاه طبق برنامه مندرج در سامانه گلستان برگزار خواهد گرديد.
  • در مدت زمان فوق الذكر حضور دانشجويان تحصيلات تكميلی كه نياز به حضور در آزمايشگاه / كارگاههای دانشگاه به منظور
  • انجام فعاليتهای پژوهشی مرتبط با رساله/پايان نامه دارند، در صورت ضرورت با نظر استاد راهنما، تاييد دانشكده متبوع و رعايت پروتكلهای بهداشتی ميسر است.
  • در صورت عدم اطلاع رسانیهای بعدی، موارد فوق الذكر در هفته های آتی نيز تمديد خواهد شد.
معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی


      

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اخبار آموزشی کارشناسی     1399/09/01 ساعت :١٩:١٧     تعداد نمایش:164    کد خبر:٢٠٤٢٧