تقویم
فرم های دوره کارشناسی

1. فرم تعهد دانشجویان مهمانی  (دانلود)

2. فرم درخواست آموزشی (2صفحه و دو رو پرینت گرفته شود). (دانلود)

3. فرم درخواست کار دانشجویی (دانلود)

4. فرم تعهد دانشجویان ترم آخر (دانلود)

5. فرم حذف تکدرس (دانلود)

6. فرم گزارش کارآموزی   (دانلود); به اطلاع دانشجویان محترم میرساند ثبت درخواست جهت اخذ واحد کارآموزی صرفا از طریق سیستم گلستان امکان پذیر میباشد.

7. تمدید پروژه کارشناسی (دانلود)

8. فرم انتخاب واحد دانشجویان (دانلود)

9. فرم نمره پروژه کارشناسی ( هر دانشجو 2 عدد) (دانلود)

10. فرم درخواست پروژه کارشناسی (دانلود)

11.گواهی انجام کار دانشجویی  (دانلود)

12.فرم درخواست معرفی نامه دانشجویان کارشناسی  (دانلود)

13.فرم درخواست اختصاص کلاس جهت حل تمرین (دانلود)

14.فرم درخواست معرفی نامه برای سازمان ها یا شرکت ها جهت جمع آوری آمار و اطلاعات (دانلود)

15.فرم معرفی نامه جهت انجام تحقیقات آزمایشگاهی-کارگاهی پروژه/پایان نامه/رساله (دانلود)


  • نحوه نگارش پایان نامه (فرمت پایان نامه نویسی) (دانلود)