تقویم
اخبار > ثبت نام در سامانه فارغ التحصیلان وزارت نفت تمدید شد.


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   ثبت نام در سامانه فارغ التحصیلان وزارت نفت تمدید شد.

 
    

فراخوان تشكيل سامانه اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي

به منظور تأمين بخشي از نيازمنديهاي آتي شركتهاي اصلي وتابعه وزارت نفت مستقر در استان تهران از ميان نيروي انساني متخصص و شايسته، ايجاد بانـك اطلاعـاتي فـارغالتحصـيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. بدين منظور از كليـه دانشآموختگان واجد شرايط و علاقهمند دعوت ميشود تا جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شرايط عمومي،اختصاصي و رشته گرايشهاي تحصيلي مورد نياز به پايگـاه اينترنتـي jad.mop.ir مراجعه و در صورت تمايل از تاريخ 98/4/10 لغايت 98/7/10 نسبت به درج مشخصـات و اطلاعـات درخواستي در "سامانه اطلاعاتيفارغالتحصيلان دانشگاهي" اقدام نمايند. ضمناً پس از درج اطلاعات درخواستي، در صورت تكميل اطلاعات و مـدارك مـورد نيـاز اسامي داوطلبانواجدشرايط اوليه در بانك اطلاعاتي متقاضيان ثبت ميشود. شايان ذكر است، تأمين نيازهاي نيروي انساني به صورت غير دائم براي سمت / وظـايف خاص تخصصي در ستاد، فرآيند عمليات و يا طـرحهـاي توسـعهاي در اسـتان تهـران از ميـان داوطلبان موجود در بانك اطلاعاتي مذكور و از طريق انجام مصـاحبه هـاي فنـي- تخصصـي و ارزيابي سلامت روانشناختي براساس نوع مشاغل مورد نياز و نيز طي ساير مراحـل و تشـريفات بكارگيري نيروي انساني طبق مقررات و ضوابط مجري در صنعت نفت انجام ميشود.


      

دانلود فايل : 264822.pdf ( 70KB )

 

گروه خبری :اخبار دانشکده    1398/07/04 ساعت :١٣:٤١     تعداد نمایش:139    کد خبر:١٦٩٥٤