تقویم
اخبار > جلسه دفاعیه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   جلسه دفاعیه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 
    

 

جلسه دفاعیه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان: بررسی آزمایشگاهی ضریب اصطکاک و سایش نانو روغن حاوی نانوذرات سیلیکا آیروژل در غلظتها و دماهای مختلف

 

چکیده

دنیای امروز، دنیای سرعت، ماشین، انرژی و رباتیک است. در این میان هر تلاشی برای بهبود وضعیت ماشینها و دستگاههای مکانیکی، باعث بهبود سطح کیفی زندگی میشود. در این مطالعه به کمک نانوتکنولوژی، علم نانوسیالات و با افزودن نانوذرات سیلیکا آیروژل به روغن پایه SAE20W50 ، سعی شدهاست، در وضعیت اصطکاکی و سایشی بین قطعات دستگاههای مکانیکی بهبودی ایجاد شود. این بهبود منجر به کاهش انرژی مصرفی، افزایش راندمان دستگاه، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر دستگاهها میشود. ویسکوزیته نانوسیال که به وسیله ویسکومتر بروکفیلد اندازهگیری شد، نشان داد که کمترین میزان ویسکوزیته برای غلظت 28 / 0 درصد وزنی، در دمای 65 درجه سانتیگراد است و با افزایش غلظت و کاهش دما میزان ویسکوزیته افزایش مییابد. همچنین به بررسی خواص رئولوژیکی نانوسیال نیز پرداخته شد. طبق این بررسی و با توجه به شاخص n نانوسیال مورد مطالعه، این نانوسیال رفتار غیرنیوتنی از نوع رقیقشوندهی برشی داشت. ابتدا آزمایشات اندازهگیری سایش به کمک دستگاه پین روی دیسک و طبق استاندارد ASTM G99 در چهار غلظت 28 / 0 ، 4 / 1 ، 8 / 2 و 5 / 5 درصد وزنی در دمای 25 درجه سانتیگراد انجام شد. در این دما، غلظت 5 / 5 درصد وزنی با کاهش 39 / 22 درصدی و غلظت 8 / 2 درصد وزنی با کاهش 40 / 19 درصدی ضریب اصطکاک نسبت به روغن پایه بهترین نتایج را نشان دادند. نرخ سایش نیز در این دما به وسیله نانوسیال با غلظت 5 / 5 درصد وزنی 1 / 61 درصد و با غلظت 8 / 2 درصد وزنی حدود 50 درصد نسبت به روغن پایه کاهش یافت. به علت پایداری بهتر نانوسیال و صرفه اقتصادی، غلظت 8 / 2 درصد وزنی را به عنوان غلظت بهینه انتخاب کرده و آزمایشها روی این غلظت در دماهای بالاتر ادامه پیدا کرد. در دمای 100 درجه سانتیگراد ضریب اصطکاک توسط نانوسیال با غلظت بهینه ) 8 / 2 درصد وزنی( تا 80 / 25 درصد و سایش نیز تا 36 / 51 درصد نسبت به روغن پایه کاهش پیدا کرد. در دمای 200 درجه سانتیگراد نیز نانوسیال با غلظت بهینه، ضریب اصطکاک را تا 22 / 22 درصد نسبت به روغن پایه کاهش داد.

نام دانشجو رامین ادهمی کلان

استاد راهنما دکتر سیف ا... سعدالدین

کمیته داوران دکتر محمدصادق ولی پور_ دکتر مهران رجبی زرگرآبادی

زمان برگزاری چهارشنبه 16 / 11 / 1398 ساعت 8:30 صبح

مکان برگزاری سمعی و بصری دفاعیه دانشکده مهندسی مکانیک


      

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اخبار آموزشی کارشناسی , اخبارآموزشی تحصیلات تکمیلی , اخبار پژوهشی    1398/11/02 ساعت :٠٩:٣٨     تعداد نمایش:281    کد خبر:١٨٠١٠