تقویم
اخبار > انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده در حوزه مسابقه انتخاب شد


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده در حوزه مسابقه انتخاب شد

 
    

 
آئين اختتاميه ششمين جشنواره درون دانشگاهي حركت انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه سمنان با شعار “حركت جمعي دانشگاهي پويا “ با قدر دانی از برگزيدگان انجمن هاي علمي دانشجويي برگزار شد. گذاشتند . دکتر رستم شامحمدی افزود : این جشنواره فرصت خوبی برای شناساندن پتانسيل علمي دانشگاه با محورهاي اختراع، مسابقه، غرفه برتر، نشريه و كتاب، محتواي ديجيتال، انجمن علمي برتر و فعاليت خلاقانه و كارآفرين بود . در این آئین انجمن هاي علمي دانشجويي برگزيده و قابل تقدير جشنواره در بخش هاي هفتگانه معرفي شدند.

بر اساس رای هیات داوران انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده در حوزه مسابقه و انجمن علمي دانشجويي مهندسي عمران به عنوان انجمن شایسته تقدیر در این بخش معرفی شدند .

همچنین انجمن علمي دانشجويي مهندسي برق به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده در حوزه محتوي ديجيتال انتخاب و انجمن علمي دانشجويي مهندسي كامپيوتر به عنوان انجمن علمي دانشجويي شايسته تقدير در این حوزه معرفی شد . در حوزه فعالیتهای خلاقانه و كارآفرين هم انجمن علمي دانشجويي مهندسي عمران به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده انتخاب و عنوان شایسته تقدیر این بخش هم به انجمن علمي دانشجويي كارآفريني رسید . عنوان برگزیده حوزه نشریه هم به انجمن علمي دانشجويي مهندسي برق و شایسته تقدیر این بخش هم به انجمن علمي دانشجويي فيزيك رسید . انجمن علمي دانشجويي عكاسي هم در حوزه غرفه برتر انتخاب شد ، غرفه انجمن علمي دانشجويي زيست شناسي هم به عنوان شایسته تقدیر شناخته شد .

انجمن علمي دانشجويي علوم و فناوري هاي نوين در حوزه اختراع به برتری رسیدند و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك شايسته تقدير این حوزه معرفی شد .

انجمن علمي دانشجويي دامپزشكي هم به عنوان انجمن علمي دانشجويي برگزيده در حوزه انجمن علمي برتر انتخاب و عنوان شایسته تقدیر این بخش هم از آن انجمن علمي دانشجويي فيزيك شد. همچنين از انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، زبان و ادبيات انگليسي، گرافيك، فيزيك، نجوم به عنوان انجمن علمي برتر بر اساس رتبه بندي ساليانه در بين 52 انجمن علمي دانشجويي با اهداي لوح تقدير و تنديس طلايي جشنواره قدر دانی شد. ارائه گزارش دبير شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي، قرائت بيانيه هيات داوران و اجراي موسيقي زنده از دیگر برنامه هاي اين آئین بود . این آئین توسط شوراي نمايندگان دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه سمنان و با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي برگزار شد .


      

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اخبار تصویری    1397/09/03 ساعت :١٠:٣١     تعداد نمایش:455    کد خبر:١٤٧٤٧