تقویم
جلسات دفاع

اطلاعیه جلسات دفاعیه دانشجویان به صورت ترتیب زمانی لیست شده است.

کارشناسی ارشد
 
تبدیل انرژی
 1. شبیه سازی احتراق در یک محفظه احتراق توربین گازی بررسی پارامترهای مؤثر در ناپایداری احتراق (لینک اطلاعیه)
 2. تحلیل تجربی و عددی جریان و انتقال حرارت آشفته جت برخوردی به سطح مقعر و نامتقارن (لینک دانلود)
 3. تحلیل تجربی و عددی جریاى اثر سطوح ثانویه به جریاى و انتقال حرارت جت برخوردی به سطح  (لینک دانلود)
 4. شبیه سازی عددی فرآیند احتراق در محفظه احتراق بدون شعله (لینک دانلود)
 5. بررسي تاثیر تغییرات شرايط کاری اکسپندرها بر عملكرد سیكل مايع سازی هلیوم کالینز (لینک دانلود)
 6. تحلیل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی پره پمپ سانتریفوژ.(لینک دانلود)
 7. بررسی خواص رئولوژیکی روغن هیدرولیک با کنترل مقدار افزودنی نانوساختارهای کربنی (لینک دانلود)
 8. بررسی عددی بهبود اختلاط در یک ریز مجرا به کمک الکتروکینتیک و دیواره های موج دار  (لینک دانلود)
 9. بررسی آزمایشگاهی ضریب اصطکاک و سایش نانو روغن حاوی نانوذرات سیلیکا آیروژل در غلظتها و دماهای مختلف (لینک دانلود)

   

دکتری

 1. بررسي خواص ترموفیزیكي نانو سیالات حاوی نانولوله کربنی به صورت تجربی و شبیه سازی دینامیک مولكولي  (لینک دانلود)
 2. بهبود مدلهای تلاطم برای سیال غیرنیوتني با ویژگي کاهش نیروی پسا در جریان داخل کانال (لینک دانلود)
پروپزال دکتری
 1. شبیه سازی و تحلیل اجزای محدود تغییر شکل مغز در اثر خروج تومور حین عمل جراحی تحت هدایت تصویر(لینک دانلود)
 2. بررسی رفتار دینامیکی سیستم ترمز دیسکی خودرو با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترها(لینک دانلود)
 3. توسعه آنتروپی پراکندگی با توابع فازی و معرفی الگوریتم های نوین مبتنی بر آنتروپی جهت عیب یابی ماشین آلات دوار(لینک دانلود).
 4. آنالیز یک برداشت کننده انرژی الکترومغناطیسی با قابلیت تنظیم فرکانسی برمبنای تئوری ضربه-ارتعاش (لینک دانلود). 
 
ساخت و تولید
 
 
طراحی کاربردی
 
 1.  مطالعه رفتار مکانیکی و ارتعاشی نانو حسگرهای جرمی گرافن/ نیترید بور  (لینک دانلود)
 2. مطالعه خواص مكانیكي و ارتعاشي نانو رزوناتورهای دی سولفید مولیبدن (لینک دانلود)
 3. شناسایی غیر مستقیم پارامتر های مودال سازه تحت بار متحرک(لینک دانلود)
 4. طراحی و ساخت يک پهپاد چند موتوره جهت استقرار يک ربات بر روي دکلهاي خطوط انتقال برق (لینک دانلود)
 5. مطالعه رفتار مکانیکی و ارتعاشی نانوحسگر جرمی نیترید بور (لینک دانلود).
         
 
مکاترونیک