آخرین اخبار دانشکده مکانیک

کارگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه سمنان و دانشگاه علم و فناوری چین در زمینه کاربردهای انرژی خورشیدی برگزار می شود.

در راستای افزایش تعاملات بین المللی دانشگاه سمنان، کارگاه بین المللی مشترک بین دانشگاه سمنان و دانشگاه علم و فناوری چین از سری برنامه های صندوق علمی مشترک راه ابریشم ( SRSF )» با همکاری آکادمی علوم چین ( CAS ) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) به صورت انلاین برگزار خواهد شد.

آرشیو

آخرین رویدادها
آرشیو
solar energy workshop
solar energy workshop