تونل باد عمودی وسیله ای است که شرایطی را ایجاد می کند برای اینکه انسان بتواند شرایط پرواز را در سطح زمین تجربه کند. در این آزمایشگاه تحقیقات جامعی بر روی انواع تونل باد های مدار باز عمودی و افقی و نوع مدار بسته و مدار باز آن انجام شده است. و به منظور بهینه سازی عملکرد تونل باد عمودی مداربسته نوع آزمایشگاهی آن طراحی و ساخته شده است.

فایل ها