آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی

Additive Manufacturing Research Laboratory (AMRL)

 

سرپرستان آزمایشگاه

دکتر عبدالواحد کمی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر وحید عابدینی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

 

مقدمه:

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی دانشگاه سمنان (Semnan University AML) با اهداف 1- انجام پژوهش های علمی در زمینه پرینت قطعات پلیمری، کامپوزیتی، فلزی و ...، 2- توسعه روش های فن آوری ساخت افزودنی پلیمرها و فلزات و 3- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه چاپ سه­ بعدی راه اندازی شده است.

تجهیزات:

  • دستگاه پرینتر 3 بعدی FDM

دستگاه پرینترFDM

  • دستگاه اکسترودر فیلامنت

دستگاه اکسترودر فیلامنت برای تولید فیلامنت های پلیمری و نانوکامپوزیتی

  • دستگاه ساخت افزودنی به روش جوشکاری سیم و قوس

 

خدمات قابل ارائه:

  • طراحی و پرینت قطعات پلیمری
  • پرینت قطعات نانو کامپوزیتی
  • پرینت سه­بعدی قطعات کامپوزیتی با الیاف پیوسته
  • ساخت فیلامنت پلیمری و نانوکامپوزیتی
  • ساخت قطعات فلزی با جوشکاری ذوبی
  • ساخت قطعات فلزی با جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
  • آموزش و مشاوره در حوزه ساخت افزودنی و پرینترهای سه بعدی

 

 

دانشجویان مقطع دکتری

بهروز عطائی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری با الیاف پیوسته

ایمیل: behruz_ataei@semnan.ac.ir

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فاطمه لقمان

زمینه تخصصی: بررسی ساخت بافت­های استخوانی

ایمیل: fatemehloghman@gmail.com

علی خلیلی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری با الیاف پیوسته

ایمیل:  alikhalili@semnan.ac.ir

مجید پیوندی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات افزودنی به کمک جوشکاری

ایمیل: majidpeivandy@gmail.com

مسعود کاظمی

زمینه تخصصی:  تولید کامپوزیت به کمک جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی

ایمیل: masoudkazemi1985@gmail.com