لیست اخبار صفحه :1
دانشجوی دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان برگزیده شصت و دومین جایزه نخبگانی البرز شد.
افتخارات دانشکده

دانشجوی دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان برگزیده شصت و دومین جایزه نخبگانی البرز شد.

مهندس علی محمودی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه سمنان، به عنوان برگزیده دانشجویی شصت و دومین جایزه نخبگانی البرز 1403 انتخاب شدند و در این مراسم توسط مسئولین امر و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند.