خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت آب منطقه ای سمنان با دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک اعلام کرد:  در راستای برنامه‌های ارتباط با جامعه و صنعت در زمینه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ، جلسه هماهنگی مشترک با حضور رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان مهندس محمودی و اعضای کمیته تحقیقات و کمیته راهبری تحقیقات شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی مشکلات و چالش های مرتبط با حوزه های مختلف آب در استان در روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ در سالن جلسات دانشکده مهندسی مکانیک برگزار گردید.

 دکتر محمد آزادی گفت: در این دیدار پس از معرفی دانشکده مهندسی مکانیک و ظرفیت‏های آن به بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص نیازهای صنعت آب در حوزه آب و منابع آبی پرداخته شد و در ادامه ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی اساتید و دانشجویان که پروژه های مختلفی را در این حوزه ها انجام داده بودند نشان داده شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک افزود: پس از نشست، اعضای حاضر در جلسه به بازدید از آزمایشگاه های تحقیقاتی و امکانات و تجهیزات دانشکده پرداختند و توضیحاتی از آزمایشگاه انرژی و مواد متخلخل و پروژه های انجام شده داده شد.

وی در پایان گفت: ادامه همکاری ها در قالب  حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و تعریف پروژه های پژوهشی  صورت پذیرد و امید است با ادامه این همکاری ها شاهد رفع مشکلات هرچه بیشتر در حوزه آب و منابع آبی استان سمنان باشیم.

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

 -  -  -  -

فیلم ها