اطلاعیه بازدید

شرکت در طرح گردون پردیس علوم و فناوری های نوین

به استحضار می رساند طرح گردون پردیس علوم و  فناوری های نوین با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی با رشته های فعال در پردیس​، روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.پوستر در پیوست ملاحظه نمایید.

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

 -