اطلاعیه

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری

مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه سمنان در نظر دارد از میان دانشجویان و دانش­ آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور تعدادی را برای تحصیل در مقطع دکتری سال تحصیلی 1403-1402 به صورت بدون آزمون پذیرش نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل اجرایی مربوطه که به پیوست آمده است، مراجعه نمایید. مهلت ثبت درخواست از تاریخ 1401/11/15 تا تاریخ 1401/12/26 می­ باشد.

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی