پیام رئیس دانشکده
دکتر محمد صادق ولی پور
 
بدون تردید نقش دانشگاه‌ها، دانشمندان و پژوهشگران در بالندگی، سرافزاری و سربلندی کشور عزیزمان ایران در عرصه‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری در سطح ملی و جهانی بسیار مهم، حیاتی و سرنوشت‌ساز است. در این میان، دانشگاه سمنان که قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1353 تأسیس شده و از آن پس، به عنوان دانشگاه پیشرو در آموزش و ترویج علم، دانش پژوهی، و گسترش مرزهای دانش، و زایش فناوری در مقیاس جهانی، سهم روزافزونی را در سطح ملی نصیب خود کرده است.
فعالیت‌های علمی هدفمند این دانشگاه به ویژه در دوره کنونی در روند افزایش توان علمی کشور، موثر، مفید و سودبخش بوده است. با این حال تعالی و بالندگی دانشگاه در تعاملی پویا و سازنده با مؤسسات علمی ملی و فراملی و استقرار رقابت توام با عدالت و اخلاق در فضای علمی کشور محقق و میسر می‌گردد. در واقع دانشگاه، نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود می‌داند و با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی جدید به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری و مشاوره به جامعه علمی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد.
کوشش ما برآن است تا با تدبیر و بهره‌مندی متوازن از ظرفیت‌ها، خرد جمعی، قانونمندی و شفافیت در فضای آرام، صمیمی و سرشار از نشاط و امید در پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی، به ویژه تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤمن و متعهد مورد نیاز کشور سرآمد باشیم. اینجانب در این راه برای همه دانشگاهیان، از درگاه خداوند منان موفقیت، بهروزی و سعادت آرزو می‌نمایم.

 

:: ارتباط

  • رایانامه: msvalipour@ semnan.ac.ir
  • شماره داخلی:2421