پیام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر محمد دامغانی نوری

مدیریت آموزشی دانشکده یکی از زیرمجموعه‌های معاونت آموزشی دانشگاه است که نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی، بررسی مستمر فرآیندهای خدمات آموزشی و استفاده بهینه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی اهمیت این مجموعه را دو چندان نموده است. تلاش این مدیریت و تمامی همکاران که در فرآیند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت نام، حین تحصیل و فراغت از تحصیل ایفای نقش می نمایند، حاکی از آن است که تمامی امور با دقت و حساسیت مضاعف انجام شود. امید است تلاش دست اندرکاران در خانواده بزرگ دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان اعم از عضو هیأت علمی، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلای بیشتر سطح علمی، توسعه و تقویت تولید علم و افزایش سهم تولیدات علمی و تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ارزشهای انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان باشد.

  • رایانامه:  mnoori@semnan.ac.ir
  • شماره داخلی:2349
  • شماره موبایل:09122161378

وظایف و اختیارات معاونت آموزشی:

–     برنامه ریزی و بهره وری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

–     هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه دررشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده ها

–     نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصلهای مصوب.

–     بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.

–     تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

–     اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیئت علمی.

–     پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.

–    بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

–     بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

–     مکاتبه با مراجع ذی صلاح جهت اخذ مجوز ایجاد گروه آموزشی و یا رشته و گرایش های جدید.

–     همکاری با واحدهای ذی ربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.

–     انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

–     استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت های پذیرش دانشجودر مقاطع مختلف تحصیلی در آزمون سراسری

–     ارسال فرمهای اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های مصوب موجود.

–     همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه.

–     تهیه ، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط.

–     مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذی ربط.

–     تدوین، برنامه ریزی و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی دانشگاه.

–     تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگهای معرفی دوره های آموزشی.

–     تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های کارشناسی دانشگاه.

–     نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

–    رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع کارشناسی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

–     همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و …

–     نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

–     استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته دوره های کارشناسی.

–     نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

–           انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست‌های متخذه.

–     دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.

–     اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

–     همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

–     انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان.

–     پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

–     انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات.

–     ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

–     دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

–     انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

–    کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان درجهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

–     صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

–     تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

–     ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها  و مراکز دولتی.

–     حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

–     انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.