پیام معاونت پژوهش دانشکده

دکتر محمد آزادی

با توجه به نام گذاری سال 1399 با عنوان جهش تولید، توسط مقام معظم رهبری، باید دست به اقدامات عملی و علمی زد تا بتوان الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده سازی نمود. بر این اساس، یکی از مباحث مهم در کشور، می تواند حوزه پژوهش و فناوری باشد تا به نوبه خود، در این راه قدم برداشت. لذا بر این اساس، چشم انداز، اهداف، استراتژی و برنامه پیشنهادی برای حوزه پژوهش و فناوری در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان تدوین گردیده است. بنابراین، تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش همکاری های بین المللی، ارتقای سطح پژوهشی دانشکده و بحث درآمدزایی، از برنامه های حوزه پژوهش و فناوری است. ضمنا در شرایط فعلی کشور (شیوع ویروس کرونا)، برنامه های مجازی تحت عنوان رادیو پژوهش، مدنظر قرار گرفته است که شامل اجرای سخنرانی های علمی، مصاحبه با افراد، بازدید، پخش فیلم و دوره های آموزشی، در فضای مجازی می باشد. این برنامه ها از طریق لینک مجازی دانشکده، قابل دسترسی است.


vc7.semnan.ac.ir/mechanic

:: ارتباط

  • رایانامه: ,m_azadi@semnan.ac.ir
  • شماره داخلی: 2342-0233153