اطلاعات آزمایشگاه مقاومت مصالح

نام آزمایشگاه

نام مسئول

نام کارشناس

فضای آموزشی (متر مربع)

محل

شماره تماس

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

فهیمه السادات احمدپناه

 40

ضلع غربی دانشکده مهندسی طبقه دوم 31533368

ردیف نام دستگاه شرح دستگاه
۱ پولاریسکوپ/ MT3100/ TERCO/ آلمان               بررسی و مشاهده تصویر توزیع تنش در اجسام پلاستیکی (پلاستیک مخصوص) در ناحیه ارتجاعی و نیز توزیع تنش در نقاطی که تمرکز تنش موجود است.
۲ خیز تیرهای خمیده مدل SDB-30 اندازه گیری خیزهای افقی و عمودی تیرهای خمیده (دایره- نیم دایره- ربع دایره) و تحقیق تئوری کاستیگلیانو
۳ دستگاه Tensile Testing Machine بررسی رفتار تنش- کرنش فلزات و به دست آوردن مشخصات مکانیکی آنها
۴ دستگاه تیرهای ساده آزمایش استاتیکی ساده برای شناخت نیروها، عکس العمل ها و خیز تیرها با جنس های مختلف و سطح مقطع های متفاوت
۵ دستگاه سختی سنجی استفاده از این دستگاه عدد سختی نمونه های مختلف به روش راکول اندازه گیری می شود.