اطلاعیه

زمان بندی برگزاری جلسات گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 03-02

به پیوست زمان بندی و اسامی دانشجویان دکتری گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک، در خصوص ارائه گزارش پیشرفت از رساله دکتری، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد  .(جلسات به صورت حضوری برگزار می گردد).

ضمنا به اطلاع می رساند :

  • دانشجو موظف است فرم word  “گزارش پیشرفت فعالیتهای علمی دانشجوی دکتری”را با تایید اساتید راهنما تکمیل و در زمان جلسه،  ارایه نماید و در نهایت کمیته داوران نیز درصد پیشرفت مشارالیه را اعلام نمایند و فرم  مربوطه به نحو مقتضی در اختیار دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده قرار گیرد. 
  • ارایه گزارش پیشرفت رساله دکتری ، باید بصورت فایل پاورپوینت شامل 15 الی 20 اسلاید صورت پذیرد. (برنامه زمان بندی الزاما بایستی در انتهای پاورپوینت درج گردد.)
  • دانشجویان بایستی گزارش پیشرفت خود را حداکثر تا تاریخ  26 خرداد ماه 1403 ، برای اساتید راهنما و کمیته داوران ارسال نمایند.
  • خواهشمند است اساتید محترم راهنما، اقدامات مقتضی جهت هماهنگی های لازم با دانشجویان تحت راهنمایی را جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه، مبذول فرمایند.(اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق سایت دانشکده انجام می گیرد)
  • در صورت  عدم ارایه گزارش پیشرفت و غیبت غیر موجه ، درصد پیشرفت صفر برای دانشجو  لحاظ می گردد.
کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی