تسلیت

فرارسیدن ماه محرم را به تمام شیعیان و دوستدارن شهدای دشت کربلا تسلیت عرض می نماییم.

دانشکده مهندسی مکانیک، فرارسیدن ماه محرم را به تمام شیعیان و دوستدارن شهدای دشت کربلا تسلیت عرض می کند. ان شاءالله همگان از پیروان راستین آن حضرت باشیم.

کجایید ای شهیدان خدایی
 
بلاجویان دشت کربلایی
 
کجایید ای سبک روحان عاشق
 
پرنده‌تر ز مرغان هوایی
 
کجایید ای شهان آسمانی
 
بدانسته فلک را درگشایی
 
کجایید ای ز جان و جا رهیده
 
کسی مر عقل را گوید کجایی
 
کجایید ای در زندان شکسته
 
بداده وام‌داران را رهایی
 
کجایید ای در مخزن گشاده
 
کجایید ای نوای بی‌نوایی
 
در آن بحرید کاین عالم کف او است
 
زمانی بیش دارید آشنایی
 
کف دریاست صورت‌های عالم
 
ز کف بگذر اگر اهل صفایی
 
دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
 
بهل نقش و به دل رو گر ز مایی
 
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
 
که اصل اصل اصل هر ضیایی
کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی

تصاویر

 -