مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

قبولی در آزمون دکتری، یکی از درخشان ترین موفقیت ها در طول دوران تحصیل است اما هرگز موفقیت متوقف نمی گردد، رویاهای بزرگ تر تلاش های بیشتری نیز می طلبد.

مقدمتان به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان گرامی باد.

جهت اطلاع از مصاحبه دکتری سمنان به بخش داوطلبین کنکور سایت مراجعه فرمایید.

همچنین جهت عضویت در گروه ها به لینک های  زیر بپیوندید:

لینک ایتا برای تمامی گرو ها

 https://eitaa.com/joinchat/2037318458C2b298798b2

لینک ها به صورت گروه های تخصصی

لینک گروه تبدیل انرژی:
https://t.me/+eKAL4zD6ViJlZGQ0
 

لینک گروه طراحی کاربردی:
https://t.me/+1BE92j1TZspkYTZk


لینک گروه ساخت و تولید:
https://t.me/+SMcpgjjbPXswZjc0

 

لینک گروه دینامیک،ارتعاشات:
https://t.me/+RYMvJlkSCQtkZTA0

کلمات کلیدی
کیانا کاشفی
تهیه کننده:

کیانا کاشفی