به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ، پروفسور گودرز احمدی از چهره های ماندگار و استاد دانشگاه کلارکسون آمریکا و از اعضای هیات تحریریه مجله بین المللی به دعوت دانشکده مهندسی مکانیک در روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه مهمان دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان بوده که سخنرانی نموده و سمینار علمی با عنوان   "Particle Transport: Deposition and Removal " را برگزار نمودند . همچنین در روز  سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت ، کارگاه آموزشی با عنوان"Turbulence Modeling"  را برای دانشجویان در تالار خوارزمی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار نمودند که با استقبال بی نظیر دانشجویان و اساتید دانشگاه مواجه گردید.
دکتر قدوسیان ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک در این خصوص گفتند: یکی از سیاست های دانشکده مکانیک افزایش تعاملات علمی بین المللی با دانشگاههای مطرح جهان می باشد که در این راستا سالانه سخنرانی ها و کارگاه های علمی در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد. این سخنرانی ها فرصت های خوبی برای تبادل اطلاعات بین اساتیدو دانشجویان می باشد.

 

کارگاه آموزشی با موضوع Turbulence Modeling