تقویم
اطلاعیه آموزشی

اطلاعيه های مهم

  • به اطلاع كليه دانشجويان مهندسي مكانيك مي رساند كه بعد از ثبت درخواست مرخصي يا حذف ترم يا كارآموزي و … در سايت گلستان حتما به مدير گروه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اينصورت مسئوليت احتمالي عدم رسيدگي به درخواست بر عهده خود دانشجو مي باشد.