تقویم
آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصّصي (Ph.D)
  • دستورالعمل اجرايي دانشگاه سمنان (ورودي 95 و به بعد) (لینک دانلود)