تقویم
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پیام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر محمد دامغانی نوری

مدیریت آموزشی دانشکده يكی از زيرمجموعه‌های معاونت آموزشی دانشگاه است كه نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌های آموزشی، بررسی مستمر فرآيندهای خدمات آموزشي و استفاده بهينه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی اهميت اين مجموعه را دو چندان نموده است. تلاش اين مديريت و تمامی همكاران كه در فرآيند ورود و خروج دانشجويان و دانش آموختگان از ابتداي ثبت نام، حين تحصيل و فراغت از تحصيل ايفاي نقش مي نمايند، حاكی از آن است كه تمامی امور با دقت و حساسيت مضاعف انجام شود. اميد است تلاش دست اندركاران در خانواده بزرگ دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان اعم از عضو هيأت علمی، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلای بيشتر سطح علمی، توسعه و تقويت توليد علم و افزايش سهم توليدات علمي و تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقويت فضايل اخلاقی و ارزشهای انقلاب اسلامی در كشور عزيزمان باشد.

رایانامه:  mnoori@semnan.ac.ir

شماره تماس:  31533349-023