تقویم
فرم های دوره کارشناسی

1. فرم تعهد دانشجویان مهمانی 

2. فرم درخواست آموزشی (2صفحه و دو رو پرینت گرفته شود). 

3. فرم درخواست کار دانشجویی 

4. فرم تعهد دانشجویان ترم آخر

5. فرم حذف تکدرس 

6. فرم گزارش کارآموزی  ; به اطلاع دانشجویان محترم میرساند ثبت درخواست جهت اخذ واحد کارآموزی صرفا از طریق سیستم گلستان امکان پذیر میباشد.

7. تمدید پروژه کارشناسی 

8. فرم انتخاب واحد دانشجویان 

9. فرم نمره پروژه کارشناسی ( هر دانشجو 2 عدد)

10. فرم درخواست پروژه کارشناسی 

11.گواهی انجام کار دانشجویی 

12.فرم درخواست معرفی نامه دانشجویان کارشناسی 

13.فرم درخواست اختصاص کلاس جهت حل تمرین 

14.فرم درخواست معرفی نامه برای سازمان ها یا شرکت ها جهت جمع آوری آمار و اطلاعات 

15.فرم معرفی نامه جهت انجام تحقیقات آزمایشگاهی-کارگاهی پروژه/پایان نامه/رساله

16.فرم تحویل پایان نامه/رساله به استاد راهنما (جهت درج در پایان نامه و بارگذاری در سایت)

 

 


  • نحوه نگارش پایان نامه (فرمت پایان نامه نویسی) (دانلود)