تقویم
كارگاه جوشكاري و ورقكاري

فرم مشخصات آزمایشگاه های دانشکده مکانیک

 

نام آزمایشگاه

نام مسئول

نام کارشناس

فضای آموزشی (متر مربع)

محل

شماره تماس

آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری

حسینی دوست

حسینی دوست

400 الی 500 متر

کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک

31533326

تجهیزات آزمایشگاهی

ردیف

شرح دستگاه

نام دستگاه

1

جهت جوشکاری به روش SMAW با جریان DC

انواع رکتی فایر و اینورتر جوشکاری

2

جهت برش دستی پلیت های تا ضخامت 30 میلیمتر

دستگاه برش پلاسما

3

جهت برش پروفیل های پیش ساخته

دستگاه برش پروفیل

4

جهت برش ورق های فولادی تا ضخامت 2 میلیمتر و ورق های آلومینیومی تا ضخامت 5 میلیمتر

دستگاه ورق بر

5

جهت جوشکاری ورقهای نازک فولادی

دستگاه نقطه جوش