تقویم
آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی

Additive Manufacturing Research Laboratory (AMRL)

 

سرپرستان آزمایشگاه

دکتر عبدالواحد کمی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر وحید عابدینی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

 

مقدمه:

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی دانشگاه سمنان (Semnan University AML) با اهداف 1- انجام پژوهش های علمی در زمینه پرینت قطعات پلیمری، کامپوزیتی، فلزی و ...، 2- توسعه روش های فن آوری ساخت افزودنی پلیمرها و فلزات و 3- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه چاپ سه­ بعدی راه اندازی شده است.

تجهیزات:

  • دستگاه پرینتر 3 بعدی FDM

دستگاه پرینترFDM

  • دستگاه اکسترودر فیلامنت

دستگاه اکسترودر فیلامنت برای تولید فیلامنت های پلیمری و نانوکامپوزیتی

  • دستگاه ساخت افزودنی به روش جوشکاری سیم و قوس

 

خدمات قابل ارائه:

  • طراحی و پرینت قطعات پلیمری
  • پرینت قطعات نانو کامپوزیتی
  • پرینت سه­بعدی قطعات کامپوزیتی با الیاف پیوسته
  • ساخت فیلامنت پلیمری و نانوکامپوزیتی
  • ساخت قطعات فلزی با جوشکاری ذوبی
  • ساخت قطعات فلزی با جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
  • آموزش و مشاوره در حوزه ساخت افزودنی و پرینترهای سه بعدی

 

 

دانشجویان مقطع دکتری

بهروز عطائی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری با الیاف پیوسته

ایمیل: behruz_ataei@semnan.ac.ir

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فاطمه لقمان

زمینه تخصصی: بررسی ساخت بافت­های استخوانی

ایمیل: fatemehloghman@gmail.com

علی خلیلی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری با الیاف پیوسته

ایمیل:  alikhalili@semnan.ac.ir

مجید پیوندی

زمینه تخصصی: ساخت قطعات افزودنی به کمک جوشکاری

ایمیل: majidpeivandy@gmail.com

مسعود کاظمی

زمینه تخصصی:  تولید کامپوزیت به کمک جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی

ایمیل: masoudkazemi1985@gmail.com