دانشکده مهندسی مکانیک از سال 1353 همزمان با تاسیس مدرسه عالی تکنولوژی سمنان، با پذیرش دانشجو در دو رشته کاردانی فعالیت خود را شروع نمود. در سال 1374 رشته حرارت و سیالات در مقطع کارشناسی و در سال 1380 رشته کارشناسی طراحی جامدات ایجاد شده است. در سال 1381 رشته کارشناسی ارشد طراحی کاربردی و در سال 1384 رشته کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و متعاقباً در سال 1385 رشته دکتری طراحی کاربردی و در سال 1388 رشته دکتری تبدیل انرژی و نیز رشته کارشناسی ساخت و تولید تاسیس شده و از سال 1389 در رشته کارشناسی مکانیک (بدون گرایش) دانشجو پذیرفته شده است. همچنین در سال 1390 در رشته های دکتری طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات و طراحی کاربردی گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات دانشجو پذیرفته شده و در سال 1392 نیز کارشناسی ارشد ساخت و تولید راه اندازی شده است.

در سال 1395، رشته دکتری ساخت و تولید و در سال 1396 رشته های دکتری سازه و بدنه خودرو، دکتری قوای محرکه، دکتری سیستم های دینامیکی خودرو و نیز رشته کارشناسی ارشد مکاترونیک (مکانیک) راه اندازی شده اند

در حال حاضر دانشکده مکانیک دارای حدود 1000 نفر دانشجو در 2 رشته کارشناسی ، 4رشته کارشناسی ارشد و 7رشته دکتری می باشد و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد رشته ها به 3 رشته کارشناسی ، 8 رشته کارشناسی ارشد و 8 رشته دکتری و تعداد دانشجویان به بیش از 1150 نفر برسد. همچنین دانشکده مکانیک در حال حاضر دارای 25 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و 2 نفر بورسیه می باشد و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد اعضای هیات علمی به 30 نفر برسد.

ضمنا دانشکده مکانیک دارای 8 آزمایشگاه تحقیقاتی ( شامل آزمایشگاههای  تحقیقاتی آنالیز مودال، تست موتور، تست ضربه، کالیبراسیون دما و فشار، انرژی و محیط متخلخل، انتقال حرارت پیشرفته ، تونل باد عمودی، رباتیک و کاویتاسیون) و 12 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی است که شامل آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک ، آزمایشگاه CNC، آزمایشگاهCAD/CAM  ، آزمایشگاه مکانیک سیالات ، آزمایشگاه مقاومت مصالح ، آزمایشگاه انتقال حرارت، آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات، آز سیستم های اندازه گیری، کارگاه جوشکاری و ورقکاری، کارگاه ماشین ابزار و کارگاه اتومکانیک می باشد.

در حال حاضر دو ژورنال علمی پژوهشی بین المللی زیر به زبان انگلیسی توسط دانشکده مکانیک منتشر می شود:

  1-Journal of Heat and Mass  Transfer Research

   2-Mechanics of Advanced Composite Structures

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

نام دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی - گرایش

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتری

ساخت و تولید

طراحی کاربردی –دینامیک، کنترل و ارتعاشات

طراحی کاربردی –مکانیک جامدات

تبدیل انرژی

سازه و بدنه خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

قوای محرکه خودرو

کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

ساخت و تولید

مکاترونیک (مکانیک)

کارشناسی

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فایل ها