دانشکده مهندسی مکانیک 

دانشکده مهندسی مکانیک از سال 1353 همزمان با تاسیس مدرسه عالی تکنولوژی سمنان، با پذیرش دانشجو در دو رشته کاردانی فعالیت خود را شروع نمود. در سال 1374 رشته حرارت و سیالات در مقطع کارشناسی و در سال 1380 رشته کارشناسی طراحی جامدات ایجاد شده است. در سال 1381 رشته کارشناسی ارشد طراحی کاربردی و در سال 1384 رشته کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و متعاقباً در سال 1385 رشته دکتری طراحی کاربردی و در سال 1388 رشته دکتری تبدیل انرژی و نیز رشته کارشناسی ساخت و تولید تاسیس شده و از سال 1389 در رشته کارشناسی مکانیک (بدون گرایش) دانشجو پذیرفته شده است. همچنین در سال 1390 در رشته های دکتری طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات و طراحی کاربردی گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات دانشجو پذیرفته شده و در سال 1392 نیز کارشناسی ارشد ساخت و تولید راه اندازی شده است.

در سال 1395، رشته دکتری ساخت و تولید و در سال 1396 رشته های دکتری سازه و بدنه خودرو، دکتری قوای محرکه، دکتری سیستم های دینامیکی خودرو و نیز رشته کارشناسی ارشد مکاترونیک (مکانیک) راه اندازی شده اند

در حال حاضر دانشکده مکانیک دارای حدود 1000 نفر دانشجو در 2 رشته کارشناسی ، 4رشته کارشناسی ارشد و 7رشته دکتری می باشد و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد رشته ها به 3 رشته کارشناسی ، 8 رشته کارشناسی ارشد و 8 رشته دکتری و تعداد دانشجویان به بیش از 1150 نفر برسد. همچنین دانشکده مکانیک در حال حاضر دارای 25 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و 2 نفر بورسیه می باشد و پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد اعضای هیات علمی به 30 نفر برسد.

ضمنا دانشکده مکانیک دارای 8 آزمایشگاه تحقیقاتی ( شامل آزمایشگاههای  تحقیقاتی آنالیز مودال، تست موتور، تست ضربه، کالیبراسیون دما و فشار، انرژی و محیط متخلخل، انتقال حرارت پیشرفته ، تونل باد عمودی، رباتیک و کاویتاسیون) و 12 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی است که شامل آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک ، آزمایشگاه CNC، آزمایشگاهCAD/CAM  ، آزمایشگاه مکانیک سیالات ، آزمایشگاه مقاومت مصالح ، آزمایشگاه انتقال حرارت، آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات، آز سیستم های اندازه گیری، کارگاه جوشکاری و ورقکاری، کارگاه ماشین ابزار و کارگاه اتومکانیک می باشد.

در حال حاضر دو ژورنال علمی پژوهشی بین المللی زیر به زبان انگلیسی توسط دانشکده مکانیک منتشر می شود:

  1-Journal of Heat and Mass  Transfer Research

   2-Mechanics of Advanced Composite Structures

 

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

نام دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی - گرایش

دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

دکتری

ساخت و تولید

طراحی کاربردی –دینامیک، کنترل و ارتعاشات

طراحی کاربردی –مکانیک جامدات

تبدیل انرژی

سازه و بدنه خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

قوای محرکه خودرو

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

ساخت و تولید

مکاترونیک (مکانیک)

کارشناسی ارشد مکانیک ( خودرو)

 

سازه و بدنه

قوای محرکه

کارشناسی

 

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

مهندسی پزشکی
 

 

 

 

درباره دانشکده