ردیف

عنوان

لینک فایل

1

فرم درخواست همکاری استاد مشاور و راهنمای دوم

(دانلود)

2

فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری 

(دانلود)

3

فرم پیشنهاد کمیته داوران داخلی و خارجی.

(دانلود)

4

فرم گزارش پیشرفت پروژه دکتری با حضور داوران داخلی

(دانلود)

5

فرم درخواست مجوز ارزیابی جامع   

 

6

فرم تعیین دروس آزمون جامع دکتری 

به قسمت پیشخوان خدمت سایت گلستان مراجعه شود

7

فرم دریافت مجوز دفاع از پایان نامه دکتری 

به قسمت پیشخوان خدمت سایت گلستان مراجعه شود

8

فرم درخواست سنوات ترم دهم 

(دانلود)

9

فرم هماهنگی تعیین زمان (جلسه دفاع/پیش دفاع/پروپوزال)

(دانلود)

10

فرم اخذ مجوز پیش دفاع دکتری 

(دانلود)

11

فرم گزارش ارزیابی مقالات پژوهشی (جهت پیش دفاع)

(دانلود)

12

فرم درخواست آموزشی

(دانلود)

13

فرم تحویل پایان نامه (درخواست فارغ التحصیلی)

به قسمت پیشخوان خدمت سایت گلستان مراجعه شود

14

فرم های فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور

(دانلود)

15

نحوه نگارش رساله دکتری (فرمت پایان نامه نویسی) 

(دانلود)

16

اعطای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاههای داخل کشور به دانشجویان دکتری با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

(دانلود)

17

فرم درخواست خوابگاه

(دانلود)

18

فرم خبر نهایی دفاعیه دکتری

(دانلود)

فایل ها